"Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" rok XXVII (2017), nr 30  

Spis treści

 

ARTYKUŁY

 

Wojciech Góralski, Wykluczenie bonum sacramenti (kan. 1101 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) w wyroku c. Benedetto Tuzia (biskup Orvieto-Todi) z 16 maja 2016 roku w procesie skróconym

Wojciech Góralski, Exclusion of bonum sacramenti (canon 1101 § 2 of the Code of Canon Law of 1983) in the Judgment Concerning Benedetto Tuzia (Bishop Orvieto-Todi) of 16 May 2016 in Shortened Proceedings

 

Józef Krukowski, Stolica Apostolska wobec komunizmu. Od Benedykta XV do Jana Pawła II

Józef Krukowski, Holy See’s Standpoint on Communism. From Benedict XV to John Paul II

 

Mirosław Sitarz, Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej

Mirosław Sitarz, Requirements for the Office of Chancellor of the Diocesan Curia

 

SPRAWOZDANIA

Agnieszka Romanko, Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 

Paweł Zawada, Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”

 

Malwina Kędracka, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

 

PRO MEMORIA

Dominik Dryja, Śp. abp Zygmunt Zimowski

 

INFORMACJE

Agnieszka Romanko, Nowości wydawnicze polskich kanonistów