Rada Naukowa czasopisma "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich"

 

prof. dr Juan Ignacio Arrieta (Papieski Uniwersytet św. Krzyża w Rzymie, Włochy)

prof. dr hab. Jean Paul Durand (Instytut Katolicki w Paryżu, Francja)

prof. dr hab. Jan Dyduch (UPJPII, Polska)

prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW, Polska)

prof. dr hab. Edward Górecki (PWT, Polska)

prof. Janusz Piotr Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy)

prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN, Polska)

dr Michaela Moravčikova (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja)

prof. dr hab. Damián Nĕmec (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (UPJPII, Polska)

dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (KUL, Polska)

prof. doc. JUDr. Marek Šmid (Uniwersytet w Trnawie, Słowacja)

prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

prof. dr hab. Józef Wroceński (USKW, Polska)