Aktualności

Ogłoszenia

ZARZĄD STOWARZYSZENIA KANONISTÓW POLSKICH
uprzejmie zaprasza

NA OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
pt. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO
ORAZ WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA

zorganizowane pod patronatem
O. Dra Egidiusza WŁODARCZYKA, Ministra Prowincjalnego OO. Bernardynów
w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniach 4-6 września 2024 r.

→ PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Ogłoszenia

ZAPROSZENIE

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolską Konferencję Naukową nt. “Współdziałania między Państwem a Kościołem na rzecz poszanowania i obrony instytucji małżeństwa i rodziny”, zorganizowanej z okazji 40. rocznicy proklamacji “Karty Praw Rodziny” Stolicy Apostolskiej oraz 30. rocznicy podpisania “Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską”
– pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego

Termin: 4-6 września 2023 r.

Miejsce konferencji: Centrum Duchowości Michalickiej, ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a, 38-430 Miejsce Piastowe

→ PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Ogłoszenia

ZAPROSZENIE

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolską Konferencję Naukową 
pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego

Termin: 5-7 września 2022 r.

Miejsce konferencji: Instytut Teologiczny XX. Misjonarzy w Krakowie, ul. Stradomska 4

→ PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Ogłoszenia
Ogłoszenia

ZAPROSZENIE

W dniach 13-16 września 2022 r. odbędzie się w Paryżu Międzynarodowy Kongres Prawa Kanonicznego, organizowany przez Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać za pośrednictwem strony internetowej Kongresu: www.consociatio.icp.fr.

Zarząd Consociatio zaprasza do udziału także studentów prawa kanonicznego, którzy są zwolnieni z opłaty kongresowej (wpisowego).

Poniżej program Kongresu w czterech językach.


Congresso internazionale di Diritto canonico: PARIGI 13-16 settembre 2022

Personne, droit et justice : la contribution du droit canonique dans l’expérience juridique contemporaine

Persona, diritto e giustizia: il contributo del diritto canonico nell’esperienza giuridica contemporanea

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-espancc83ol-1.pdf

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-franccca7ais-1.pdf

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-italiano-1.pdf

https://consociatio2.files.wordpress.com/2022/04/consociatio-2022-english-1.pdf

Ogłoszenia
Ogłoszenia

ZAPROSZENIE

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolską Konferencję Naukową 
pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Diecezji Sandomierskiej

AKTUALNE PROBLEMY RELACJI PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ ORAZ PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO 

Termin: 8-10 września 2021 r.

Miejsce konferencji: Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz

Sposób uczestnictwa: hybrydowy

PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Ogłoszenia

Prawo kanoniczne dla prawników – nowy kierunek studiów podyplomowych na KUL

→ Szczegóły i rekrutacja 

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Księdza Wikariusza Sądowego Diecezji Sandomierskiej, ks. dra Michała Grochowiny – które w załączeniu – informujemy, że Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Diecezji Sandomierskiej, pt. „Aktualne problemy relacji Państwo-Kościół oraz prawa małżeńskiego i rodzinnego” zaplanowana na 1-3 września 2020 r. w Sandomierzu, odbędzie się w późniejszym terminie, gdy ustąpią zagrożenia epidemiologiczne.

         Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

         Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, sekretarz-skarbnik Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

pismo Wikariusza Sądowego