Aktualności

Ogłoszenia

ZAPROSZENIE

na Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolską Konferencję Naukową 
pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Diecezji Sandomierskiej

AKTUALNE PROBLEMY RELACJI PAŃSTWO-KOŚCIÓŁ ORAZ PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO I RODZINNEGO 

Termin: 8-10 września 2021 r.

Miejsce konferencji: Wyższe Seminarium Duchowne w Sandomierzu, ul. Żeromskiego 6, 27-600 Sandomierz

Sposób uczestnictwa: hybrydowy

PROGRAM I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Ogłoszenia

Prawo kanoniczne dla prawników – nowy kierunek studiów podyplomowych na KUL

→ Szczegóły i rekrutacja 

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

w związku z pismem Księdza Wikariusza Sądowego Diecezji Sandomierskiej, ks. dra Michała Grochowiny – które w załączeniu – informujemy, że Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich i Ogólnopolska Konferencja Naukowa pod patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, Biskupa Diecezji Sandomierskiej, pt. „Aktualne problemy relacji Państwo-Kościół oraz prawa małżeńskiego i rodzinnego” zaplanowana na 1-3 września 2020 r. w Sandomierzu, odbędzie się w późniejszym terminie, gdy ustąpią zagrożenia epidemiologiczne.

         Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, prezes Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

         Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, sekretarz-skarbnik Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

pismo Wikariusza Sądowego