Kontakt

ADRES:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Al. Racławickie 14, C-742, 20-950 Lublin

tel./fax 81 445-37-42

e-mail: kkpp@kul.pl

INFORMACJE

  1. Osoby, które chcą należeć do Stowarzyszenia Kano­nistów Polskich, proszone są o nadesłanie deklara­cji w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia (→ zob. Deklaracja członkowska) na adres: Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Al. Racławickie 14, C-742, 20-950 Lublin.
  2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Członków Stowarzyszenia o nadsyłanie informacji o zmianach dotyczących danych personalnych i adresu zamieszkania.
  3. Składka roczna Członków Stowarzyszenia wynosi:
  • normalna składka członkowska – 100 zł.
  • składka ulgowa dla sióstr zakonnych – 50 zł.

Składkę prosimy wpłacać na następujące konto:

Bank PEKAO S. A. III/o Lublin,
02 1240 2382 1111 0000 3894 3364

4.  Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich z dnia 4 września 2007 r. Osoby, które nie uregulowały składki członkowskiej w ciągu ostatnich pięciu lat, zostaną skreślone z listy członków Stowarzyszenia.