Akta Stowarzyszenia

Sprawozdania z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
– Częstochowa,  9 września 2019 r.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
– Rzeszów, 4 września 2018 r.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
– Poznań, 4 września 2017 r.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
– Włocławek, 6 września 2016 r.

Walne Zebranie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich
– Łomża, 8 września 2015 r.