Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich Czasopismo zostało przeniesione na nową stronę: https://ojs.academicon.pl/bskp

Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa, prawa kanonicznego, a zwłaszcza relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne.

Artykułów
Wydania
Czytelników