"Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich" rok XXIX (2019), nr 32  

 

Spis treści

 

ARTYKUŁY

Leszek AdamowiczPrace Konferencji Episkopatu Polski nad nową regulacją przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego (cz. II)

Leszek AdamowiczWorks of the Polish Bishops’ Conference on the New Regulation Regarding the Preparation for Marriage (Part II)

 

Dominik DryjaUrząd i władza biskupa diecezjalnego

Dominik DryjaInstitution and Authority of Diocesan Bishop

 

Wojciech GóralskiGravis defectus discretionis iudicii – czy tytuł nieważności małżeństwa wystarczająco rozpoznawany?

Wojciech GóralskiGravis defectus discretionis iudicii – is the Title of the Invalidity of Marriage Sufficiently Recognized?

 

Tomasz JarząbekPrzestępstwa seksualne wobec małoletnich w prawie kanonicznym

Tomasz JarząbekSexual Crimes against Minors in Canon Law

 

Marlena KotUdzielenie zezwolenia oraz dyspensy do zawarcia małżeństwa osobom dotkniętym przeszkodą wieku w prawie polskim i w prawie kanonicznym

Marlena KotThe Procedure of Granting a Permit and a Dispensation to Marriage from an Impediment of Age in Polish Law and in Canon Law

 

Józef KrzywdaSzczególne zobowiązania i zadania małżonków względem siebie w perspektywie Kościoła i Narodu

Józef KrzywdaSpecial Obligations and Tasks of the Spouses in Relation to each Other in the Perspective of the Church and the Nation

 

Paweł LewandowskiThe Fund for the Support of the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law

Paweł LewandowskiInstytucja na rzecz utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

 

Piotr MajerPrace Konferencji Episkopatu Polski nad nową regulacją przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego (cz. I)

Piotr MajerWorks of the Polish Bishops’ Conference on the New Regulation Regarding the Preparation for Marriage (Part I)

 

Jan SłowińskiIncapacity to Contract Marriage due to Gender Identity Disorders

Jan SłowińskiNiezdolność do zawarcia małżeństwa spowodowana zaburzeniami identyfikacji płciowej

 

Ryszard SztychmilerAspekty finansowe spraw o nieważność małżeństwa

Ryszard SztychmilerFinancial Aspects in Cases of Nullity of Marriage

 

Ganna TumanevychWpływ osobowości dyssocjalnej na rozeznanie oceniające co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich

Ganna TumanevychThe Effects of the Dissocial Personality on the Discretion of Judgment Concerning the Essential Matrimonial Rights and Duties

 

Paweł WróbelThe Same Duties and Limitations of Religious and Clergy

Paweł WróbelTożsame obowiązki i ograniczenia zakonników i duchownych

 

SPRAWOZDANIA

Dominik DryjaOgólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”

 

Agnieszka RomankoSprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

 

 

 

PRO MEMORIA

 

Agnieszka RomankoŚp. bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek

 

 

 

 

 Paweł LewandowskiŚp. ks. prof. dr hab. Jan Dyduch

 

 

 

 

 

Andrzej MotykaŚp. ks. kan. mgr lic. Stanisław Walczak