Zespół redakcyjny czasopisma "Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich"

 

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Polska, PAN) – redaktor naczelny

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Polska, KUL) – sekretarz

Dr Agnieszka Romanko (Polska, KUL)

Dr Anna Słowikowska (Polska, KUL)

Dr Paweł Zając (Polska, ASzWoj)

 

Adres Redakcji:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

tel./fax. 81 445 37 42

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.