Editorial Board

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Polska, PAN) – Editor-in-chief

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Polska, KUL) – secretary

O. dr Stanisław Kawa (Ukraina, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie)

Ks. dr Paweł Lewandowski (Polska, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Ks. dr hab. Jozef Marčin (Słowacja, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku)

Dr Monika Menke (Czechy, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)

Dr Michaela Moravčikova (Słowacja, Uniwersytet w Trnawie)

Dr Agnieszka Romanko (Polska, KUL)

Adres Redakcji:

Al. Racławickie 14, C-742, 20-950 Lublin

tel./fax. 81 445 37 42

e-mail: kkpp@kul.pl