Adres redakcji:
20-039 Lublin, ul. Radziszewskiego 7
tel. (81) 533 35 89, fax (81) 44 53 742

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Uwagi

1.       Redakcja Biuletynu zwraca się z uprzejmą prośbą do Członków Stowarzyszenia o nadsyłanie informacji o zmianach dotyczących danych personalnych i miejsca za­mieszkania.

2.       Kanoniści, którzy chcą należeć do Stowarzyszenia Kano­nistów Polskich, proszeni są o nadesłanie deklara­cji w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia na adres:

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, ul. Radziszewskiego 7, 20-039 Lublin.

3.       Składka roczna członków stowarzyszenia uchwalona
na X. Walnym Zebraniu wynosi:

  • normalna składka członkowska ? 50 zł.
  • składka ulgowa dla studentów i sióstr zakonnych ? 15 zł.

Prosimy wpłacać na następujące konto:

Bank PEKAO S. A. III/o Lublin,
02 1240 2382 1111 0000 3894 3364

 4.       Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania SKP z dnia 4 września 2007 r. osoby, które nie uregulowały składki członkowskiej w ciągu ostatnich pięciu lat, zostaną skreślone z listy członków Stowarzyszenia.