Polityka Open Access

Treści zawarte w czasopiśmie „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” udostępniane są w otwartym dostępie gratis, bez dodatkowe logowania i bezpłatnie.

Teksty opublikowane w „Biuletynie Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” są udostępniane na licencji → Creative Commons Uznanie autorstwa CC BY 4.0.