Rada Naukowa

Bp prof. dr Juan Ignacio Arrieta (Papieski Uniwersytet św. Krzyża w Rzymie, Włochy)

Ks. prof. dr hab. Jean Paul Durand (Instytut Katolicki w Paryżu, Francja)

Ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)

Ks. prof. dr hab. Edward Górecki (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Polska)

Doc. dr Záboj Horák (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Ks. prof. Janusz Piotr Kowal (Papieski Uniwersytet Gregoriański, Włochy)

Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski (Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie, Polska)

Prof. dr hab. Damián Nĕmec (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Czechy)

Ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska)

Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska)

Prof. doc. JUDr. Marek Šmid (Uniwersytet Trnawski w Trnawie, Słowacja)

Prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy)

Ks. prof. Antonio Viana (Uniwersytet Navarry, Hiszpania)

Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska)