Recenzenci

„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXIX (2019), nr 32

Ks. dr hab. Leszek Adamowicz (KUL, Polska); Ks. prof. dr hab. Artur Katolo (Papieski Wydział Teologiczny Południowych Włoch, Włochy); Ks. dr Miloš Kohútek (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja); Ks. dr hab. Jozef Marčin (Uniwersytet Katolicki w Rużomberku, Słowacja); Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL (Polska); O. prof. dr hab. Zbigniew Suchecki (Papieski Instytut Antonianum, Włochy); S. dr hab. Bożena Szewczul, prof. UKSW (Polska); Ks. dr hab. Lucjan Świto, prof. UWM (Polska)

***************

 „Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXVIII (2018), nr 31

Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Mirosław Sitarz (KUL, Polska); Vytautas S. Vaičiūnas (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

***************

„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXVII (2017), nr 30

Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Wiesław Bar (KUL, Polska)

***************

„Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” XXVI (2016), nr 29

Damian Nêmec (Cyrilometodějská Teologická Fakulta Univerzity Palackégo, Czechy); Mirosław Sitarz (KUL, Polska); Vytautas S. Vaičiūnas (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)