Władze

  • Prezes – ks. prof. dr hab. Józef Krukowski
  • Wiceprezes – ks. prof. dr hab. Wojciech Góralski
  • Sekretarz-Skarbnik – ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
  • Członek Zarządu – ks. prof. dr hab. Józef Krzywda
  • Członek Zarządu – ks. dr Czesław Bielec 
  • Przewodniczący – ks. dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UR
  • Członek – ks. kmdr dr Zbigniew Jaworski
  • Członek – dr Justyna Krzywkowska