XXIX (2019) nr 32

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich rok XXIX (2019), nr 32

Spis treści

Artykuły

Leszek Adamowicz

Prace Konferencji Episkopatu Polski nad nową regulacją przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego (cz. II)

Works of the Polish Episcopate Conference on a New Regulation on Preparation for Canonical Marriage (Part II)

Dominik Dryja

Urząd i władza biskupa diecezjalnego

The Office and Authority of the Dioecesan Bishop

Wojciech Góralski

Gravis defectus discretionis iudicii – czy tytuł nieważności małżeństwa rozpoznawany?

Gravis defectus discretionis iudicii – is this Ground for Invalidity of Marriage Raised by Ecclesiastical Tribunals Frequently Enough?

Tomasz Jarząbek

Przestępstwa seksualne wobec małoletnich w prawie kanonicznym

Sexual Offences against Minors under Canon Law

Marlena Kot

Udzielenie zezwolenia oraz dyspensy do zawarcia małżeństwa osobom dotkniętym przeszkodą wieku w prawie polskim i w prawie kanonicznym

Granting Permission and Dispensation to Conclude Marriage to Persons Affected by Impediment of Age in Polish Law and Canon Law

Józef Krzywda

Szczególne zobowiązania i zadania małżonków względem siebie w perspektywie Kościoła i Narodu

Special Obligations and Tasks of the Spouses in Relation to each Other in the Perspective of the Church and the Nation

Paweł Lewandowski

The Fund for the Support of the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law

Instytucja na rzecz utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Piotr Majer

Prace Konferencji Episkopatu Polski nad nową regulacją przygotowania do zawarcia małżeństwa kanonicznego (cz. I)

Works of the Polish Episcopal Conference on a New Regulation on Preparation for Canonical Marriage (Part I)

Jan Słowiński

Incapacity to Contract Marriage due to Gender Identity Disorders

Niezdolność do zawarcia małżeństwa spowodowana zaburzeniami identyfikacji płciowej

Ryszard Sztychmiler

Aspekty finansowe spraw o nieważność małżeństwa

Financial Aspects in Cases of Nullity of Marriage

Ganna Tumanevych

Wpływ osobowości dyssocjalnej na rozeznanie oceniające co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich

The Influence of the Antisocial Personality on Discretionary Judgement Regarding  Essential Matrimonial Rights and Obligations

Paweł Wróbel

The Same Duties and Limitations of Religious and Clergy

Tożsame obowiązki i ograniczenia zakonników i duchownych

Sprawozdania

Dominik Dryja

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona małżeństwa i rodziny w nauczaniu i ustawodawstwie papieża Franciszka”

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

PRO MEMORIA

Agnieszka Romanko, Śp. bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek

Paweł Lewandowski, Śp. ks. prof. dr hab. Jan Dyduch

Andrzej Motyka, Śp. ks. kan. mgr lic. Stanisław Walczak