XXVI (2016), nr 29

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich rok XXVI (2016), nr 29

Spis treści

ARTYKUŁY

Wojciech Góralski

Problem prewencyjnego zapobiegania nieważności małżeństw na drodze kanonicznego badania przedślubnego

The Issue of Preventing the Nullity of Marriage Through Canonical Pre-marriage Interview

Paweł Kaleta

Statuty parafii

The Statutes of the Parish

Józef Krukowski

Respektowanie wartości chrześcijańskich w Polsce w procesie integracji europejskiej. Refleksje na kanwie jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski

The Respect of Christian Values in Poland in the Process of European Integration. The Reflections at the Groundwork of Jubilee of Christening of Poland

Sprawozdania

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Anna Słowikowska

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zadanie nauczycielskie Kościoła wobec nowych wyzwań”

Paweł Lewandowski

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

PRO MEMORIA

Jerzy Szyran, Śp. o. dr Józef Łapiński OFMConv

Grzegorz Bzdyrak, Śp. prof. dr hab. Stanisław Paździor

INFORMACJE

Anna Słowikowska, Nowości wydawnicze polskich kanonistów