Identyfikator ORCID

Autorzy, którzy przesyłają artykuły/sprawozdania do publikacji na łamach „Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” proszeni są, aby wraz z afiliacją, podać swój numer ORCID (Open Researcher and Contributor ID), czyli numer identyfikujący naukowca.

W celu uzyskania numeru ORCID, Redakcja „Biuletynu Stowarzyszenia Kanonistów Polskich” zachęca Autorów do bezpłatnej rejestracji dostępnej na stronie internetowej: → https://orcid.org/register