XXVII (2017), nr 30

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich rok XXVII (2017), nr 30

Spis treści

ARTYKUŁY

Wojciech Góralski

Wykluczenie bonum sacramenti (kan. 1101 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku) w wyroku c. Benedetto Tuzia (biskup Orvieto-Todi) z 16 maja 2016 roku w procesie skróconym

Exclusion of bonum sacramenti (canon 1101 § 2 of the Code of Canon Law of 1983) in the Judgment Concerning Benedetto Tuzia (Bishop Orvieto-Todi) of 16 May 2016 in Shortened Proceedings

 

Józef Krukowski

Stolica Apostolska wobec komunizmu. Od Benedykta XV do Jana Pawła II

Holy See’s Standpoint on Communism. From Benedict XV to John Paul II

 

Mirosław Sitarz

Wymogi na urząd kanclerza kurii diecezjalnej

Requirements for the Office of Chancellor of the Diocesan Curia

Sprawozdania

Agnieszka Romanko

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Paweł Zawada

Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim”

Malwina Kędracka

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców”

PRO MEMORIA

Dominik Dryja, Śp. abp Zygmunt Zimowski

INFORMACJE

Agnieszka Romanko, Nowości wydawnicze polskich kanonistów