Zespół redakcyjny

Ks. prof. dr hab.  Józef Krukowski (Polska, Polska Akademia Nauk Oddział w Lublinie) – redaktor naczelny
e-mail: jkruk@kul.pl 

Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) – sekretarz 
e-mail: mpsitarz@kul.pl

O. dr Stanisław Kawa (Ukraina, Instytut Teologiczny im. Św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie)
e-mail: stankava@gmail.com

Ks. dr Paweł Lewandowski (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
e-mail: lewandowski@kul.lublin.pl 

Ks. dr hab. Jozef Marčin (Słowacja, Uniwersytet Katolicki w Rużomberku)
e-mail: marcin.jozef@rimkat.sk

Dr Monika Menke (Czechy, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu)
e-mail: monika.menke@upol.cz

Dr Michaela Moravčikova (Słowacja, Uniwersytet Trnawski w Trnawie)
e-mail: moravcikova@gmail.com

Dr Agnieszka Romanko (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
e-mail: agnieszka24@kul.pl

Adres Redakcji:

Al. Racławickie 14, C-742, 20-950 Lublin

tel./fax. 81 445 37 42

e-mail: kkpp@kul.pl