I (1991), nr 1

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich rok I (1991), nr 1

Spis treści

ARTYKUŁY

Tadeusz Pieronek

Prace wstępne II Polskiego Synodu Plenarnego

 

Wojciech Góralski

Nieważność małżeństwa z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich oraz poważnego braku rozeznania oceniającego u pozwanego – Wyrok Roty Rzymskiej z 6.II.1987 r. C. Pinto