Procedury w sprawach
małżeńskich i rodzinnych

Olsztyn – Kortowo

10-11 maja 2016 r.

Zaproszenie

WTOREK 10.05.2016

Centrum Edukacji Technologicznej „Stara Kotłownia” UWM

ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn

9.30 – Otwarcie konferencji (sala 102)

Powitanie Uczestników

Przemówienia Władz UWM w Olsztynie

Przemówienia Władz Regionu

Przemówienie Przedstawiciela Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

Przemówienie Dyrektora CIiTT UWM

1. SES JA

PROCEDURY KANONICZNE I

godz. 10.00 – 11.15 (sala 102)

przewodniczący: dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM

prof. zw. dr hab. Bartosz Rakoczy (UMK)

Ciężar dowodu w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

ks. prof. zw. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM, KAK)

Udział adwokata w procesie o nieważność małżeństwa po reformie procesu z 2015 roku

ks. prof. dr hab. Sylwester Kasprzak (KUL)

Środki dowodowe z wywiadu w kanonicznym procesie małżeńskim

Dyskusja

godz. 11.15 – 11.40 Kawa I