Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich

Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa, prawa kanonicznego, a zwłaszcza relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne.